Advertisement
             |
06 آذر 1394 ساعت 17:04
dermatology&beauty
تجهیزات پزشکی


English Arabic French German Italian Japanese Russian Spanish Persian

   
 

درمان با الكترو شوك در افسردگي  چاپ   ایمیل
يك بيوه 82 ساله با سابقه افسردگي ماژور[1] يك قطبي و عود كننده جهت درمان با شوك الكتريكي[2] (ECT) به يك مركز طبي آموزشي معرفي مي گردد. او در طول بيماري، چهار بار دچار افسردگي ماژور شده بود كه شامل دوره هايي از خلق افسرده، حمله هاي گريه، عدم تمايل به فعاليت هاي معمول، بيخوابي، از دست دادن اشتها و وزن، اشكال در تمركز، احساس درماندگي، نااميدي و افكار خودكشي بود. در طول اين دوره كه شش ماه طول كشيده است، او علايم تيپيك افسردگي ماليخوليايي، به علاوه علايم جنون[3] ( مثلاً‌ هذيان جسمي كه او سرطان در مرحله انتهایی دارد )، با تصور خودكشي و فكر مصرف دارو به مقدار زياد داشته است. درمان قبلي در طول دوره شامل سيتالوپرام ( سلكسا )[4]، دولوگزتين ( سيمبالتا ) و تركيب اولانزپين ( زيپركسا ) با دولوگزتين بوده است، اما هيچ كدام يك از اين داروها در اين بيمار تاثير نداشت. چون او قادر به تحمل اثرات جانبي آنتي كلي نرژيكي[5] ضد افسردگي هاي سه حلقه اي نبود. روانپزشك او درصدد مشاوره ويژه درباره مناسب و بي خطر بودن ECT براي اين بيمار است.
مشكل باليني
بيماري افسردگي ماژور هر سال تقريباً 14 ميليون نفر بزرگسال را در ايالت متحده مبتلا مي سازد. سازمان بهداشت جهاني (WHO) تخمين مي زند كه افسردگي با اين ميزان ابتلا، دومين علت شايع ناتواني در دنیا تا سال 2020 خواهد بود. افسردگي شديد مي تواند به كيفيت زندگي لطمه بزند و منجر به مرگ از راه خودكشي گردد؛ به نحوي كه خطر خودكشي در طول زندگي در بيماران مبتلا به اختلالات عاطفي[6] 6 تا 15 درصد است . افسردگي شديد همچنين مرگ و مير را افزايش مي دهد و بيماري هاي عمومي را كه برجسته ترين آنها بيماري قلبي است به همراه دارد.
افسردگي در كهولت يك مشكل فزاينده بهداشت عمومي محسوب مي شود، به نحوي كه شيوع تقريبي آن از 1 تا 2 درصد در كل جمعيت مسن، 1 تا 3 درصد در بين افراد جامعه و10 تا 12 درصد در افراد تحت مراقبت اوليه سرپايي و محيط هاي بستري است.
افسردگي ماژور در افراد مسن، دليل مهم ناتواني است و مرگ و مير ناشي از تمام علل و احتمال اسقرار در آسايشگاه را بالا مي برد. خطر خودكشي نيز در اين جمعيت يك نگراني جدي محسوب مي شود.
اگرچه داروهاي ضد افسردگي در بسياري از بيماران موثر است، اما ميزان پاسخ به اولين داروي تجويز شده مي تواند به اندازه 50 درصد افت داشته باشد. آزمايش درمان هاي انتخابي متوالي جهت تسكين افسردگي[7] (STAR*D) نشان داد كه ميزان تسكين موقتي از 8/36 درصد به 13 درصد كاهش يافت، چون اقدامات درماني متوالي به خاطر عدم پاسخ مقرر شد. نتايج درمان با داروهاي ضد افسردگي در كهولت ممكن است بدليل عدم تحمل اثرات جانبي، تا اندازه اي نيمه مطلوب باشد. همچنين تغييرات مغز در افسردگي هنگام كهولت بخصوص آنومالي هايي در بخش هاي فرونتواسترياتال ليمبيك[8] مي تواند پاسخ به داروها را كاهش دهد.
پاتوفيزيولوژي و تاثير درمان
افسردگي يك بيماري پيچيده و نامتجانس مي باشد كه يافته هاي باليني آن داراي سه بخش كلي است : اختلالات مربوط به خلق، عملكرد شناختي و عملكردهاي اعصاب خودكار ( يعني فعاليت، خواب ، اشتها و عملكرد جنسي). همچنين گمان مي رود كه علت افسردگي چند عاملي باشد مثلاً مخلوطي از عوامل مختلف ژنتيكي، تكاملي و محيطي .
اكثر الگوهاي پاتوفيزيولوژي افسردگي دلالت بر اختلال نظم در بخش هاي كورتيكوليمبيك[9] مي كند كه در نتيجه بر ساختار و عملكرد ناحيه اي مغز، عملكرد انتقال دهنده عصبي[10] و تنظيم سيستم اعصاب و غدد درون ريز اثر مي گذارد. محققان آنومالي هاي ساختاري را در هيپوكامپوس ( كه آتروفي آن با استمرار افسردگي طي روز ها به هم مربوط است )، قشر پره فرونتال ساب ژنوال[11] ( كه آتروفي آن با افسردگي خانوادگي مرتبط است ) و افزايش سختي جسم سفيد مغز ( كه در افسردگي هنگام كهولت، قابل توجه است ) شرح داده اند. آنومالي هاي عملكردي در نواحي پره فرونتال، تمپورال[12]، پريتال[13]، ليمبيك، پاراليمبيك[14]، استرياتال و تالاميك[15] مشخص شده است. آنومالي هاي عملكرد انتقال دهنده عصبي و خارج كردن گيرنده مثل آنومالي هاي پيش سيناپسي و پس سيناپسي در خارج كردن گيرنده سروتونين[16] و كمبود اسيد آمينوبوتيريك y (GABA) شرح داده شده است. اطلاعات حاصل از بررسي هاي انجام شده بر سيستم اعصاب – غدد درون ريز ( مثل تست سركوب سازي دگزامتازون ) شواهدي از آسيب به مهارسازي فيدبك[17] منفي در محورهاي هيپوتالاموس – هيپوفيز – آدرنال فراهم كرده است كه منجر به افزايش كورتيزول خون مي شود؛ به نحوي كه مي تواند لطمه بيشتري به عملكرد مغز بزند.
پاتوفيزيولوژي افسردگي دوران پيري با بعضي علايم مخصوص و غير عادي نمايان مي گردد. آسيب پذير بودن افراد مسن نسبت به افسردگي گمان مي رود كه تا حدي برخاسته از اختلال عملكرد فرونتال – استرياتال- ليمبيك ناشي از عوامل عروقي، عصبي – شيميايي، عصبي – استحاله اي و مربوط به سن باشد. طبق " فرضيه افسردگي عروقي " ضايعات عروقي در جسم سفيد مغز راههاي ارتباطي را مي گسلد و منجر به " سندرم جداسازي " توام با فعاليت عملكردي غير طبيعي در نواحي رو به پايين قشري و ليمبيك مي شود و در نتيجه آن به تنظيم خلق، شناخت و عملكرد سيستم اعصاب خودكار لطمه مي زند . " سندرم اختلال عملكرد اجرايي افسردگي " در افسردگي دوران پيري شرح داده شده است؛ وجه مشخصه اين سندرم عبارت از آسيب به عملكرد اجرايي، بي عيبي سازش يافته جسم سفيد پره فرونتال، اختلال عملكردي در نواحي فرونتوليمبيك و پاسخ ضعيف به داروهاي ضد افسردگي است.
ECT  جهت درمان افسردگي و ساير اختلالات رواني مستلزم استفاده از الكتريسيته بر پوست سر به منظور توليد فعاليت تشنج است. اين شكل درمان داراي حدود اثرات بر علايم مخصوص نوروبيولوژيكي[18] افسردگي است. ECT غلظت هاي GABA قشري را افزايش مي دهد و عملكرد سروتوژنيكي را زياد مي كند. همچنين بر محورهاي هيپوتالاموس – هيپوفيز – آدرنال اثر گذاشته نتايج تست سركوب سازي دگزامتازون را طبيعي مي سازد و فعاليت عملكردي مغز تغيير مي كند. ساختار نوروني[19] و شكل پذيري سيناپس نيز تحت تاثير قرار مي گيرد؛ به نحوي كه فعاليت حيواني نشان دهنده افزايش عوامل نوروتروپيك[20] و تكثير[21] سلول است.
شواهد باليني
ECT در اكثريت بيماران درمان شده به بهبود كامل علايم افسردگي منجر شده است. اتحاديه تحقيق در زمينه [22]ECT (CORE) از تسكين موقتي 75 درصد از 217 بيمار گزارش كردند كه يك دوره كوتاه ECT را در طول مرحله حاد افسردگي تكميل نمودند، به نحوي كه 65 درصد بيماران تا هفته چهارم درمان، تسكين موقتي داشتند. مرور سيستماتيك از شش بررسی دربردارنده 256 بيمار توسط گروه بازديد ECT انگلستان كه در سال 2003 گزارش شد، نشان داد كه ميزان تاثير ECT، 91/0 درصد بود ( بسيار موثرتر از ECT كاذب ) . همچنين مروري بر 18 بررسی دربردارنده 1144 بيمار نشان داد كه ميزان تاثير ECT، 80/0 بود ( موثر تر از دارو درماني ). اين اطلاعات از قصوراتي برخوردار است كه عبارتند از دوز نيمه مطلوب و نوع نامناسب دارودرماني.
يك متاآناليز[23] نشان داد كه ECT در درمان افسردگي نيمه سايكوتيك، موثرتر از داروهاي ضد افسردگي به تنهايي مي باشد و نيز نشان داد كه تمايل به انجام ECT بهتر از تركيب با دارو درماني مي باشد. در يك مطالعه دربردارنده 253 بيمار، گروه CORE گزارش كرد كه بيماران مبتلا به افسردگي نيمه سايكوتيك در مقايسه با بيماران فاقد سايكوز پاسخ بيشتري به ECT مي دهند؛ اين مطالعه همچنين نشان داد كه ميزان پاسخ در بين افراد مسن بالاتر بود.
اثر بخشي ECT بستگي زياد به تكنيك دارد، به طوري كه ميزان تسكين موقتي از 20 تا بالاي 80 درصد متغير است و وابسته به نحوه انجام درمان است. يك سري بررسی ها[24] اتفاقي و كنترل شده نشان دهنده ارتباط قوي بين محل استقرار الكترود و دوز ( مربوط به آستانه تشنج ) براثر بخشي و اثرات جانبي ECT است. با مروري بر 22 بررسي دربردارنده 1408 بيمار، گروه بازديد ECT انگلستان گزارش كرد كه استقرار دوطرفه الكترود بطور متوسط موثرتر از استقرار يك طرفه در سمت راست است ( ميزان تاثير، 32/0)، اما اثربخشي ECT يك طرفه در سمت راست نسبت به دوز، حساس مي باشد. چند بررسی در اين آناليز ممكن است دوزهاي ناكافي بكاربرده باشد. چندين مطالعه، تفاوتي از نظر اثربخشي بين ECT يك طرفه در سمت راست با دوز بالا و ECT دو طرفه را نشان نداده است. اين مطالعات حاكي از آن است كه استقرار الكترود يك طرفه در سمت راست، توام با وقوع كمتر اثرات جانبي شناختي به خصوص در پي گيري هاي طولاني مدت مي باشد.
يك گزارش، ميزان موفقيت ECT را در بيمارستانهاي جامعه، 30 تا 47 درصد اظهار مي كند. اين ميزان در مقايسه با بررسي های باليني از قوت كمتري برخوردار بوده است. اين اختلاف تا حدي مربوط به وجود چند بيماري با هم مرتبط است، همچنين ممكن است با تمايل به قطع زودرس ECT كه اغلب به منظور كم كردن اثرات جانبي صورت مي گيرد، مرتبط باشد. در اين مطالعه، روانپزشكان معالج اغلب ECT را قبل از اقدام به تسكين كامل قطع كردند


[1].major depression
[2].electroconvulsive therapy (ECT)
[3].psychotic
[4].celexa
[5].anticholinergic
[6].affective disorders
[7].the sequenced treatment Alternative to Relieve Depression (STAR*D)
[8].frontostriatal limbic
[9].corticolimbic
[10].neurotransmitter
[11].subgenual prefrontal
[12].Temporal
[13].parietal
[14].paralimbic
[15].thalamic
[16].serotonin
[17].feedback
[18].neurobiologic
[19].neronal structure
[20].neurotropic
[21].proliferation
[22].the consortium for research in ECT(CORE)
[23].meta-analysis

 مترجم : پروانه هل عطاء
 

نوشتن نظر
نام:
ايميل:
نظر:

كد:* Code


بيننده: 7319

نظرات (6)
1. 02 شهریور 1389,ساعت 06:22:21
با سلام و تشکر.مادر من بیش از 2 سال است که دچار افسردگی شده و بعضاً شدت آن زیاد شده و علائمی چون پف کردن چشمها و خواب آلودگی دارد و در این مدت از دارو های زیادی استفاده کرده و این اواخر دکتر او را به شوک مغزی دعوت کرده لطفاً مرا راهنمایی کنید؟
نوشته شده توسط علی (مهمان)
2. 26 بهمن 1389,ساعت 01:02:50
با سلام 
خواهش مي كنم در صورت امكان  
از تكنيك اثر بخشي بهتر نحوه اجراي ECT 
توضيح بديد 
ممنون ميشم
نوشته شده توسط سينا (مهمان)
3. 15 اسفند 1390,ساعت 19:00:05
با سلام، سؤالى در مورد درمان كودكان بد سرپرست داشتم، اگر كودكى در معرض آسيب هاى روانى ناشى از زندگى با بالغين داراى فساد جنسى قرار گرفته باشد چه درمانى باىد روى او انجام گيرد؟ كودك دختر ١٠ ساله اى داريم كه با وجود كمك گرفتن از روانشناس و مشاور، به علت رفتارهاى خارج از عرف از دبستان اخراج شده، به نظر مى آيد كه با مادرى كه اشتغال به تن فروشى داشته زندگى مى كرده ، آيا مركزى براى درمان علمى اينگونه كودكان وجود دارد؟ آيا زندگى نامبرده با كودكان ديگر باعث آسيب روانى به كودكان سالم مى شود؟
نوشته شده توسط گيلدا افتخارى (مهمان)
4. 24 مهر 1391,ساعت 13:56:29
Ba tashakor az shoma soal man in hast ke aya baraye. Shok darmani dar khodam bemarestan ?va doctor metoonim ke behtarin bashe anjam bedim
نوشته شده توسط This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it (مهمان)
5. 22 دی 1391,ساعت 22:22:27
salam! ba arze khaste nabashid! man pedari daram ke dochare bimarie afsordegi ast va moteasefane sal haie zeiai daroo masraf kardeh va natije nagerefte ast doctor raveshe ect ra pishnahad dade vali escan maghz yekseri rosoob dar reshte haie asabie maghz ra neshan dadeh ast aia ect baraie ishan khatarnak nist va arezee ijad nemikonad? khaheshmandam rahnamaee konid!
نوشته شده توسط This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it (مهمان)
6. 04 اسفند 1392,ساعت 15:19:08
با سلام پسری ذارم 23 ساله که از طریق FACE BOOK با ذختری اشنا و ذوست شذه که متاسفانه با احساس پسرم بازی کرذه و فقط پول از پسرم گرفته و او را باعث افسرذگی شذیذ شذه که اکنون ذر بیمارستان روانپزشکی امام حسین بستری است و امروز به او شوک مغزی زذه انذ ما نگران هستیم لطفا راهنمایی کنیذ
نوشته شده توسط ارذشیر اکبری (مهمان)
 
Copyright © 2009 Pezeshkanemrooz.com - Email: peyk@pezeshkanemrooz.com